نمایندگی ثبت دامنه
Domain Reseller
 • Product 1

  نمایندگی ثبت دامنه Slab1

  • نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 200 هزار تومان
   بالاترین فراوانی پسوند دامنه
   بهترین تخفیف های ثبت دامنه
   ارائه ماژول WHMCS
   ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API
   کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود
  Üks kord
  2,000,000 ریال
  Telli kohe
 • Product 2

  نمایندگی ثبت دامنه Slab2

  • نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 1 میلیون تومان
   بالاترین فراوانی پسوند دامنه
   بهترین تخفیف های ثبت دامنه
   ارائه ماژول WHMCS
   ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API
   کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود
  Üks kord
  10,000,000 ریال
  Telli kohe
 • Product 3

  نمایندگی ثبت دامنه Slab3

  • نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 1.5 میلیون تومان
   بالاترین فراوانی پسوند دامنه
   بهترین تخفیف های ثبت دامنه
   ارائه ماژول WHMCS
   ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API
   کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود
  Üks kord
  15,000,000 ریال
  Telli kohe