سرویس های نمایندگی هاست ایران ویندوز Plesk

Windows Reseller Hosting
 • نمایندگی هاست ویندوز ایران-پکیج 2 گیگا بایت

  • فضای وب 2 گیگابایت
   تعداد اکانت نامحدود
   ترافیک ماهیانه 10 گیگابایت
   کنترل پنل پلسک
   دامنه رایگان ir.
 • نمایندگی هاست ویندوز ایران - پکیج 5 گیگا بایت

  • فضای وب 5 گیگابایت
   تعداد اکانت نامحدود
   ترافیک ماهیانه 30 گیگابایت
   کنترل پنل پلسک
   دامنه رایگان ir.
 • نمایندگی هاست ویندوز ایران - پکیج 10 گیگا بایت

  • فضای وب 10 گیگابایت
   تعداد اکانت نامحدود
   ترافیک ماهیانه 40 گیگابایت
   کنترل پنل پلسک
   دامنه رایگان ir.
 • نمایندگی هاست ویندوز ایران - پکیج 20 گیگا بایت

  • فضای وب 20 گیگابایت
   تعداد اکانت نامحدود
   ترافیک ماهیانه 60 گیگابایت
   کنترل پنل پلسک
   دامنه رایگان ir.
 • نمایندگی هاست ویندوز ایران - پکیج 30 گیگا بایت

  • فضای وب 30 گیگابایت
   تعداد اکانت نامحدود
   ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
   کنترل پنل پلسک
   دامنه رایگان ir.