سرورهای اختصاصی ایران

IRAN Dedicated Servers
 • سرور اختصاصی ایران - پلن WPD1

  4,990,000/mo
  1,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • 8 GB RAM

   E3-1230

   2x1 TB SATA HDD
 • سرور اختصاصی ایران - پلن WPD2

  6,990,000/mo
  1,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • 16 GB RAM

   E3-1230 v3

   2x1 TB SATA HDD
 • سرور اختصاصی ایران - پلن WPD3

  14,900,000/mo
  1,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • 16 GB RAM

   E5-2620 V4

   2x1 TB SATA HDD
 • سرور اختصاصی ایران - پلن WPD4

  16,400,000/mo
  1,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • 32 GB RAM

   E5-2620 V4

   2x1 TB SATA HDD