سرورهای اختصاصی ایران
IRAN Dedicated Servers
 • Product 1

  سرور اختصاصی ایران - پلن WPD1

  • 8 GB RAM

   E3-1230

   2x1 TB SATA HDD
  فقط
  4,990,000/mo
  1,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 2

  سرور اختصاصی ایران - پلن WPD2

  • 16 GB RAM

   E3-1230 v3

   2x1 TB SATA HDD
  فقط
  6,990,000/mo
  1,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 3

  سرور اختصاصی ایران - پلن WPD3

  • 16 GB RAM

   E5-2620 V4

   2x1 TB SATA HDD
  فقط
  14,900,000/mo
  1,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 4

  سرور اختصاصی ایران - پلن WPD4

  • 32 GB RAM

   E5-2620 V4

   2x1 TB SATA HDD
  فقط
  16,400,000/mo
  1,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید