سرور مجازی خارج کشور
VPS Hosting
 • Product 1

  سرور مجازی اقتصادی خارج - پلن WPEV1

  • 1 core cpu

   1024 MB ram

   40GB HDD
  فقط
  850,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  سرور مجازی اقتصادی خارج - پلن WPEV2

  • 1 core cpu

   2048 MB ram

   80GB HDD
  فقط
  1,090,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  سرور مجازی اقتصادی خارج - پلن WPEV3

  • 1 core cpu

   4096 MB ram

   150GB HDD
  فقط
  1,490,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  سرور مجازی حرفه ای خارج - پلن WPro1

  • 1 core cpu

   1024 MB ram

   40GB HDD
  فقط
  990,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  سرور مجازی حرفه ای خارج - پلن WPro2

  • 1 core cpu

   2048 MB ram

   80GB HDD
  فقط
  1,290,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  سرور مجازی حرفه ای خارج - پلن WPro3

  • core cpu

   4096 MB ram

   150GB HDD
  فقط
  1,880,000/mo
  سفارش دهید