سرور مجازی خارج کشور
VPS Hosting
 • Product 1

  سرور مجازی اقتصادی خارج - پلن WPEV1

  • 1 core cpu

   1024 MB ram

   20GB HDD
  فقط
  1,390,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  سرور مجازی اقتصادی خارج - پلن WPEV2

  • 1 core cpu

   2048 MB ram

   30GB HDD
  فقط
  2,050,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  سرور مجازی اقتصادی خارج - پلن WPEV3

  • 2 core cpu

   4096 MB ram

   60 GB HDD
  فقط
  3,590,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  سرور مجازی حرفه ای خارج - پلن WPro1

  • 1 core cpu

   1024 MB ram

   40GB HDD
  فقط
  2,350,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  سرور مجازی حرفه ای خارج - پلن WPro2

  • 1 core cpu

   2048 MB ram

   80GB HDD
  فقط
  3,700,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  سرور مجازی حرفه ای خارج - پلن WPro3

  • core cpu

   4096 MB ram

   150GB HDD
  فقط
  7,290,000/mo
  سفارش دهید