هاست ابری ویندوز آلمان
Plesk
  • Product 1

    هاست ویندوزابری پلسک پلان پایه

    • •100 مگابایت فضای هاست
      •ترافیک نامحدود
      •اکانت FTP نامحدود
      •پارک دامنه نامحدود
      .کنترل پنل Plesk
      .CPU %5
      . 512MB RAM
    Only
    970,000/yr
    Order Now
  • Product 2

    هاست ویندوز ابری پلسک پلان برنزی

    • •500 مگابایت فضای هاست
      •ترافیک نامحدود
      •اکانت FTP نامحدود
      •پارک دامنه نامحدود
      .کنترل پنل Plesk
      .CPU %10
      . 768MB RAM
      .بکاپ روزانه دیتابیس
    Only
    1,670,000/yr
    Order Now
  • Product 3

    هاست ویندوز ابری پلسک پلان اقتصادی

    • •1000 مگابایت فضای هاست
      •ترافیک نامحدود
      •اکانت FTP نامحدود
      •پارک دامنه نامحدود
      .کنترل پنل Plesk
      .CPU %15
      . 1024MB RAM
      . بکاپ هفتگی
    Only
    2,590,000/yr
    Order Now
  • Product 4

    هاست ویندوز ابری پلسک پلان تجاری

    • •3000 مگابایت فضای هاست
      •ترافیک نامحدود
      .کنترل پنل Plesk
      .CPU %20
      . 1280MB RAM
      .بکاپ هفتگی
    Only
    4,090,000/yr
    Order Now
  • Product 5

    هاست ویندوز ابری پلسک پلان نقره ای

    • •5 گیگ فضای هاست
      •نامحدود ترافیک مصرفی
      •اکانت FTP نامحدود
      •پارک دامنه نامحدود
      .کنترل پنل Plesk
      .CPU %25
      . 1536MB RAM
      .بکاپ هفتگی
    Only
    5,390,000/yr
    Order Now
  • Product 6

    هاست ویندوزابری پلسک پلان طلایی

    • نامحدود فضای هاست
      •نامحدود ترافیک مصرفی
      .کنترل پنل Plesk
      .CPU %30
      . 2048MB RAM
      . بکاپ هفتگی
    Only
    820,000/mo
    Order Now