رمان "اولیس"، ترجمه: فرید قدمی جلد اول و دوم
Ulysses 1st & 2nd Edition
 • Product 1

  رمان "اولیس" جلد اول، چاپ چهارم

  • رمان "اولیس"
   Ulysses1
   ترجمه فرید قدمی
   جلد اول، چاپ چهارم
   قیمت ۳۰۰۰۰ تومان
  به صورت یک بار
  300,000 ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  رمان "اولیس" جلد دوم، چاپ اول

  • رمان "اولیس"
   Ulysses2
   ترجمه فرید قدمی
   جلد دوم، چاپ اول
   قیمت ۳۵۰۰۰ تومان
  به صورت یک بار
  350,000 ریال
  سفارش دهید